Content Marketing

Content marketing handlar om att du som företag vill publicera eget innehåll och ha styrning över dina egna kanaler. Innehållet ska vara relevant för din målgrupp samtidigt som du genererar och upprätthåller kundrelationer och skapar försäljning. Alla snackar content. Jag har jobbat med det i 15 år. Välkommen till BonBon!